Zoeken
larger text smaller text reset text

Aanvraag informatie

Wilt u een deskundigenbericht opvragen dan dient u in contact te treden met de betreffende instantie waaraan het deskundigenbericht is uitgebracht. Deze worden niet door de STAB verstrekt.
 
Als u een algemene vraag heeft dan kunt u middels deze aanvraag contact opnemen met de StAB. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de aanspreekpunten.
De StAB beschikt over een e-mailgedragsrichtlijn. Wij streven er naar om uw vraag zo snel mogelijk te beantwoorden.
 
Indien u algemene informatie wilt, kunt u hier de brochure downloaden.
Het jaarverslag kunt hier downloaden.
Voor overige vragen kunt u dit onderstaand formulier invullen en verzenden.
 
De informatie die door de STAB wordt verzonden is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en /of verstrekking aan derden is niet toegestaan. De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van onderhavig e-mailbericht, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Het e-mailbericht is niet voorzien van een rechtsgeldige handtekening. Aan de inhoud van het bericht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.