Zoeken
larger text smaller text reset text

Organigram

 

 
Klik hier voor een overzicht van de nevenfuncties van de leden van de Raad van Toezicht.
 
In een kennisintensieve organisatie als de STAB is er speciale aandacht voor het kennisbeheer. In verband daarmee bestaan er naast de bovenstaande structuur ongeveer twintig zogeheten kennisgroepen, die tot taak hebben alle kennis op hun terrein bij te houden en beschikbaar te maken voor de medewerkers van de STAB, via intranet of via de traditionele bibliotheek. Voorbeelden van kennisvelden zijn "bodem en grondwater", "geluid en trillinghinder", "stedenbouwkundige aspecten", "natuurbescherming" enzovoorts.  Een overzicht van de aanspreekpunten van de kennisgroepen vindt u hier.