Zoeken
larger text smaller text reset text

Zaken in behandeling

STAB-40701 - Deskundigenbericht over bestemmingsplan "Camping International" te Sluis
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201608879/2/R2
Verweerder: Sluis
Datum binnenkomst: 14-11-2018
Inhoud:
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de raad nieuw geluidsonderzoek laten verrichten en over dat geluidsonderzoek een second opinion gevraagd. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt de STAB of het nieuwe geluidsonderzoek een juist inzicht geeft in de gevolgen van het plan voor het woon- en leefklimaat van appellanten.
STAB-40701 - Deskundigenbericht over bestemmingsplan "Camping International" te Sluis
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201608879/2/R2
Verweerder: Sluis
Datum binnenkomst: 14-11-2018
Inhoud:
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de raad nieuw geluidsonderzoek laten verrichten en over dat geluidsonderzoek een second opinion gevraagd. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt de STAB of het nieuwe geluidsonderzoek een juist inzicht geeft in de gevolgen van het plan voor het woon- en leefklimaat van appellanten.
STAB-40700 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een mestverwerkend bedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 1485 WABOM V162
Verweerder: Helmond
Datum binnenkomst: 13-11-2018
Inhoud:
STAB dient een beschouwing te geven over de onderbouwing door het bevoegd gezag wanneer sprake is van overschrijding van het aanvaardbaar geurhinderniveau, over het geurbelevingsonderzoek, de vraag of daarmee een overschrijding wordt aangetoond en tot slot of er sprake is van een wijziging van de vergunde emissienorm door het opleggen van een nieuw maatwerkvoorschrift.
STAB-40700 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een mestverwerkend bedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 1485 WABOM V162
Verweerder: Helmond
Datum binnenkomst: 13-11-2018
Inhoud:
STAB dient een beschouwing te geven over de onderbouwing door het bevoegd gezag wanneer sprake is van overschrijding van het aanvaardbaar geurhinderniveau, over het geurbelevingsonderzoek, de vraag of daarmee een overschrijding wordt aangetoond en tot slot of er sprake is van een wijziging van de vergunde emissienorm door het opleggen van een nieuw maatwerkvoorschrift.
STAB-40700 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een mestverwerkend bedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 1485 WABOM V162
Verweerder: Helmond
Datum binnenkomst: 13-11-2018
Inhoud:
STAB dient een beschouwing te geven over de onderbouwing door het bevoegd gezag wanneer sprake is van overschrijding van het aanvaardbaar geurhinderniveau, over het geurbelevingsonderzoek, de vraag of daarmee een overschrijding wordt aangetoond en tot slot of er sprake is van een wijziging van de vergunde emissienorm door het opleggen van een nieuw maatwerkvoorschrift.
STAB-40698 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van de reactie van partijen op verslag STAB-40588 inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 598 WABOM
Verweerder: Ekhaar
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Op 7 september 2018 heeft STAB een verslag uitgebracht inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf in de gemeente Aa en Hunze. De rechtbank Noord-Nederland verzoekt STAB schriftelijk en gemotiveerd te laten weten of de door verweerder en eiser ingediende reacties op dat STAB-verslag aanleiding geven tot het herzien van de conclusie, en zo ja, tot welke conclusie nu wordt gekomen.
STAB-40698 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van de reactie van partijen op verslag STAB-40588 inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 598 WABOM
Verweerder: Ekhaar
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Op 7 september 2018 heeft STAB een verslag uitgebracht inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf in de gemeente Aa en Hunze. De rechtbank Noord-Nederland verzoekt STAB schriftelijk en gemotiveerd te laten weten of de door verweerder en eiser ingediende reacties op dat STAB-verslag aanleiding geven tot het herzien van de conclusie, en zo ja, tot welke conclusie nu wordt gekomen.
STAB-40698 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van de reactie van partijen op verslag STAB-40588 inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 598 WABOM
Verweerder: Ekhaar
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Op 7 september 2018 heeft STAB een verslag uitgebracht inzake een handhavingskwestie over een landbouwmechanisatiebedrijf in de gemeente Aa en Hunze. De rechtbank Noord-Nederland verzoekt STAB schriftelijk en gemotiveerd te laten weten of de door verweerder en eiser ingediende reacties op dat STAB-verslag aanleiding geven tot het herzien van de conclusie, en zo ja, tot welke conclusie nu wordt gekomen.
STAB-40696 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40606 over de omgevingsvergunning voor het tijdelijk herinrichten en gebruiken van een terrein voor onder meer evenementen.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 7173 WABOA V136
Verweerder: Gouda
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Partijen hebbent gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40696 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40606 over de omgevingsvergunning voor het tijdelijk herinrichten en gebruiken van een terrein voor onder meer evenementen.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 7173 WABOA V136
Verweerder: Gouda
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Partijen hebbent gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40696 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40606 over de omgevingsvergunning voor het tijdelijk herinrichten en gebruiken van een terrein voor onder meer evenementen.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 7173 WABOA V136
Verweerder: Gouda
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
Partijen hebbent gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40695 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen inzake beroep tegen een dwangsombesluit betreffende de opslag van bodembedreigende stoffen.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1232 WABOM
Verweerder: Kootstertille
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De STAB is verzocht om een nader deskundigenbericht uit te brengen over de reactie van een bedrijf op het uitgebrachte deskundigenbericht inzake het beroep tegen het primaire besluit tot het opleggen van een dwangsom voor het niet opslaan van verpakkingen met bodembedreigende vloeistoffen boven bodembeschermende voorzieningen.
STAB-40695 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen inzake beroep tegen een dwangsombesluit betreffende de opslag van bodembedreigende stoffen.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1232 WABOM
Verweerder: Kootstertille
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De STAB is verzocht om een nader deskundigenbericht uit te brengen over de reactie van een bedrijf op het uitgebrachte deskundigenbericht inzake het beroep tegen het primaire besluit tot het opleggen van een dwangsom voor het niet opslaan van verpakkingen met bodembedreigende vloeistoffen boven bodembeschermende voorzieningen.
STAB-40695 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van reacties van partijen inzake beroep tegen een dwangsombesluit betreffende de opslag van bodembedreigende stoffen.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1232 WABOM
Verweerder: Kootstertille
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De STAB is verzocht om een nader deskundigenbericht uit te brengen over de reactie van een bedrijf op het uitgebrachte deskundigenbericht inzake het beroep tegen het primaire besluit tot het opleggen van een dwangsom voor het niet opslaan van verpakkingen met bodembedreigende vloeistoffen boven bodembeschermende voorzieningen.
STAB-40694 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning voor een dakterras.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 2543 WABOA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt te adviseren met betrekking tot de constructieve veiligheid
STAB-40694 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning voor een dakterras.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 2543 WABOA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt te adviseren met betrekking tot de constructieve veiligheid
STAB-40694 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning voor een dakterras.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 2543 WABOA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 12-11-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt te adviseren met betrekking tot de constructieve veiligheid
STAB-40693 - Nader deskundigenbericht inzake hemelwaterafvoer in Reusel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 3371 WSCHP V162
Verweerder: Reusel
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De rechtbank vraagt de STAB te adviseren met betrekking tot de opmerkingen van de hydrologisch deskundige op het STAB rapport en met betrekking tot de uit te voeren controlemetingen door het waterschap.
STAB-40693 - Nader deskundigenbericht inzake hemelwaterafvoer in Reusel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 3371 WSCHP V162
Verweerder: Reusel
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De rechtbank vraagt de STAB te adviseren met betrekking tot de opmerkingen van de hydrologisch deskundige op het STAB rapport en met betrekking tot de uit te voeren controlemetingen door het waterschap.
STAB-40693 - Nader deskundigenbericht inzake hemelwaterafvoer in Reusel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 16 / 3371 WSCHP V162
Verweerder: Reusel
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De rechtbank vraagt de STAB te adviseren met betrekking tot de opmerkingen van de hydrologisch deskundige op het STAB rapport en met betrekking tot de uit te voeren controlemetingen door het waterschap.
STAB-40692 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor een betonmortelbedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 3879 CHWA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft recent een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning voor een betonmortelfabriek. De rechtbank heeft de opstellers van het verslag om op zitting aanwezig te zijn.
STAB-40692 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor een betonmortelbedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 3879 CHWA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft recent een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning voor een betonmortelfabriek. De rechtbank heeft de opstellers van het verslag om op zitting aanwezig te zijn.
STAB-40692 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor een betonmortelbedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 3879 CHWA
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft recent een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning voor een betonmortelfabriek. De rechtbank heeft de opstellers van het verslag om op zitting aanwezig te zijn.
STAB-40691 - Deskundigenbericht over vier beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201802508/1/R2
Verweerder: Borsele
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen Ellewoutsdijk en Goes. Bewoners en agrarische bedrijven in en nabij het kabeltracé vrezen onder meer voor nadelige gevolgen voor de gezondheid en belemmering van de bedrijfsvoering. De Afdeling verzoekt de STAB de feitelijke gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40691 - Deskundigenbericht over vier beroepen tegen de vaststelling van het bestemmingsplan "Borsels Buiten, 150 kV Ellewoutsdijk"
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201802508/1/R2
Verweerder: Borsele
Datum binnenkomst: 8-11-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorziet in een nieuwe ondergrondse 150 kV-kabelverbinding tussen Ellewoutsdijk en Goes. Bewoners en agrarische bedrijven in en nabij het kabeltracé vrezen onder meer voor nadelige gevolgen voor de gezondheid en belemmering van de bedrijfsvoering. De Afdeling verzoekt de STAB de feitelijke gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40690 - Verschijnen ter zitting inzake een uitgebracht deskundigenbericht over geluidhinder bij een horeca-inrichting
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 4189 WABOA V136
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 6-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft eerder dit jaar een verslag uitgebracht. De rechtbank heeft de deskundige die het verslag heeft opgesteld opgeroepen om op de zitting aanwezig te zijn.
STAB-40690 - Verschijnen ter zitting inzake een uitgebracht deskundigenbericht over geluidhinder bij een horeca-inrichting
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 4189 WABOA V136
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 6-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft eerder dit jaar een verslag uitgebracht. De rechtbank heeft de deskundige die het verslag heeft opgesteld opgeroepen om op de zitting aanwezig te zijn.
STAB-40690 - Verschijnen ter zitting inzake een uitgebracht deskundigenbericht over geluidhinder bij een horeca-inrichting
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 4189 WABOA V136
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 6-11-2018
Inhoud:
De STAB heeft eerder dit jaar een verslag uitgebracht. De rechtbank heeft de deskundige die het verslag heeft opgesteld opgeroepen om op de zitting aanwezig te zijn.
STAB-40689 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40506 over de omgevingsvergunning voor een bedrijf waar banden worden ingezameld, opgeslagen en be- en verwerkt.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 16 / 1517 eb 16 / 1518
Verweerder: Nederweert
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
Een groot deel van de procespartijen heeft gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40689 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40506 over de omgevingsvergunning voor een bedrijf waar banden worden ingezameld, opgeslagen en be- en verwerkt.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 16 / 1517 eb 16 / 1518
Verweerder: Nederweert
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
Een groot deel van de procespartijen heeft gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40689 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op het eerder uitgebracht STAB-verslag 40506 over de omgevingsvergunning voor een bedrijf waar banden worden ingezameld, opgeslagen en be- en verwerkt.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 16 / 1517 eb 16 / 1518
Verweerder: Nederweert
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
Een groot deel van de procespartijen heeft gereageerd op het STAB-verslag. De rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de conclusie in het eerdere verslag te herzien.
STAB-40688 - Deskundigenbericht inzake de gecoördineerde besluiten over "Hotel en Residentie Oranje", die voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201807522/1/R6
Verweerder: Noordwijk
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
De besluiten voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening. De Afdeling heeft de STAB verzocht de gevolgen van het plan te beschrijven voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit, grondwater en bezonning.
STAB-40688 - Deskundigenbericht inzake de gecoördineerde besluiten over "Hotel en Residentie Oranje", die voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201807522/1/R6
Verweerder: Noordwijk
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
De besluiten voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening. De Afdeling heeft de STAB verzocht de gevolgen van het plan te beschrijven voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit, grondwater en bezonning.
STAB-40688 - Deskundigenbericht inzake de gecoördineerde besluiten over "Hotel en Residentie Oranje", die voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201807522/1/R6
Verweerder: Noordwijk
Datum binnenkomst: 5-11-2018
Inhoud:
De besluiten voorzien in de uitbreiding van een hotel, de bouw van woonappartementen en diverse hotel-gerelateerde functies met een parkeervoorziening. De Afdeling heeft de STAB verzocht de gevolgen van het plan te beschrijven voor de aspecten geluid, luchtkwaliteit, grondwater en bezonning.
STAB-40687 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 6077 BESLU V215
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 31-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft in april 2018 een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De rechtbank vindt het wenselijk dat de opstellers van het deskundigenbericht bij de zitting aanwezig zijn.
STAB-40687 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 6077 BESLU V215
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 31-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft in april 2018 een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De rechtbank vindt het wenselijk dat de opstellers van het deskundigenbericht bij de zitting aanwezig zijn.
STAB-40687 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 6077 BESLU V215
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 31-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft in april 2018 een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een omgevingsvergunning en winningsplan voor gaswinning en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De rechtbank vindt het wenselijk dat de opstellers van het deskundigenbericht bij de zitting aanwezig zijn.
STAB-40686 - Deskundigenbericht over een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning van een afvalstoffeninrichting.
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: she 18 / 1667 WABAOM V135
Verweerder: hELMOND
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat het verbod op het verwerken van beeldbuisglas in betonblokken niet terecht is.
STAB-40686 - Deskundigenbericht over een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning van een afvalstoffeninrichting.
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: she 18 / 1667 WABAOM V135
Verweerder: hELMOND
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat het verbod op het verwerken van beeldbuisglas in betonblokken niet terecht is.
STAB-40686 - Deskundigenbericht over een gedeeltelijke intrekking van de omgevingsvergunning van een afvalstoffeninrichting.
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: she 18 / 1667 WABAOM V135
Verweerder: hELMOND
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat het verbod op het verwerken van beeldbuisglas in betonblokken niet terecht is.
STAB-40685 - Omgevingsvergunning (milieu, bouwen, OBM natuur) voor het aanpassen van een varkenshouderij in Mariahout
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 659 WABOA V162
Verweerder: Mariahout
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Bij besluit van 2 februari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een varkenshouderij. De aanvraag had betrekking op 3070 vleesvarkens; de vergunning is verleend voor 2603 vleesvarkens. De reden voor deze gedeeltelijke weigering is om te kunnen voldoen aan de afstandseis die voortvloeit uit de advieswaarde voor de blootstelling aan endotoxinen (30 EU/m3) van de Gezondheidsraad. De Rechtbank Oost-Brabant vraagt STAB om beantwoording van de volgende vragen: - Hoe kijkt u aan tegen de advieswaarde endotoxinebelasting van 30 EU/m3 van de Gezondheidsraad? - Wat vindt u van het verband dat wordt gelegd tussen de emissie van fijn stof en endotoxinen?
STAB-40685 - Omgevingsvergunning (milieu, bouwen, OBM natuur) voor het aanpassen van een varkenshouderij in Mariahout
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 659 WABOA V162
Verweerder: Mariahout
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Bij besluit van 2 februari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een varkenshouderij. De aanvraag had betrekking op 3070 vleesvarkens; de vergunning is verleend voor 2603 vleesvarkens. De reden voor deze gedeeltelijke weigering is om te kunnen voldoen aan de afstandseis die voortvloeit uit de advieswaarde voor de blootstelling aan endotoxinen (30 EU/m3) van de Gezondheidsraad. De Rechtbank Oost-Brabant vraagt STAB om beantwoording van de volgende vragen: - Hoe kijkt u aan tegen de advieswaarde endotoxinebelasting van 30 EU/m3 van de Gezondheidsraad? - Wat vindt u van het verband dat wordt gelegd tussen de emissie van fijn stof en endotoxinen?
STAB-40684 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning (milieu, bouwen, OBM natuur) voor het aanpassen van een varkenshouderij.
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 655 WABOA V162
Verweerder: Mariahout
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Bij besluit van 2 februari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een varkenshouderij. De aanvraag had betrekking op 3070 vleesvarkens; de vergunning is verleend voor 2603 vleesvarkens. De reden voor deze gedeeltelijke weigering is om te kunnen voldoen aan de afstandseis die voortvloeit uit de advieswaarde voor de blootstelling aan endotoxinen (30 EU/m3) van de Gezondheidsraad. De Rechtbank Oost-Brabant vraagt STAB om beantwoording van de volgende vragen: - Hoe kijkt u aan tegen de advieswaarde endotoxinebelasting van 30 EU/m3 van de Gezondheidsraad? - Wat vindt u van het verband dat wordt gelegd tussen de emissie van fijn stof en endotoxinen?
STAB-40684 - Deskundigenbericht over de omgevingsvergunning (milieu, bouwen, OBM natuur) voor het aanpassen van een varkenshouderij.
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 655 WABOA V162
Verweerder: Mariahout
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
Bij besluit van 2 februari 2018 is een omgevingsvergunning verleend voor het veranderen en in werking hebben van een varkenshouderij. De aanvraag had betrekking op 3070 vleesvarkens; de vergunning is verleend voor 2603 vleesvarkens. De reden voor deze gedeeltelijke weigering is om te kunnen voldoen aan de afstandseis die voortvloeit uit de advieswaarde voor de blootstelling aan endotoxinen (30 EU/m3) van de Gezondheidsraad. De Rechtbank Oost-Brabant vraagt STAB om beantwoording van de volgende vragen: - Hoe kijkt u aan tegen de advieswaarde endotoxinebelasting van 30 EU/m3 van de Gezondheidsraad? - Wat vindt u van het verband dat wordt gelegd tussen de emissie van fijn stof en endotoxinen?
STAB-40682 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een biomassavergisting.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 18/1220 en ROE 18/1224 WABOM KL
Verweerder: Grubbenvorst
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB te adviseren naar aanleiding van de beroepen. Eisers vrezen voor overlast ten gevolge van de nieuwe inrichting en voor nadelige effecten voor de gezondheid.
STAB-40682 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen voor de oprichting van een biomassavergisting.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Roermond
Kenmerk opdrachtgever: ROE 18/1220 en ROE 18/1224 WABOM KL
Verweerder: Grubbenvorst
Datum binnenkomst: 29-10-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt de STAB te adviseren naar aanleiding van de beroepen. Eisers vrezen voor overlast ten gevolge van de nieuwe inrichting en voor nadelige effecten voor de gezondheid.
STAB-40680 - Deskundigenbericht over een weigeringsbesluit inzake verzoek aanpassing van vergunningvooorschrift voor een tankopslagbedrijf van brandbare vloeistoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Utrecht Afdeling Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 16 /3426 WABOM
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Een tankopslagbedrijf voor brandbare vloeistoffen heeft gevraagd om aanpassing van een bestaand vergunningvoorschrift m.b.t. het aanbrengen van een vloeistofkerende voorziening in een tankput overeenkomstig de meest recente inzichten. Hiermee zou een vloeistofkerende voorziening niet langer nodig zijn. Dit is door het bevoegd gezag geweigerd omdat zij meent dat een vloeistofkerende voorziening overeenkomt met toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).
STAB-40680 - Deskundigenbericht over een weigeringsbesluit inzake verzoek aanpassing van vergunningvooorschrift voor een tankopslagbedrijf van brandbare vloeistoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Utrecht Afdeling Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 16 /3426 WABOM
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Een tankopslagbedrijf voor brandbare vloeistoffen heeft gevraagd om aanpassing van een bestaand vergunningvoorschrift m.b.t. het aanbrengen van een vloeistofkerende voorziening in een tankput overeenkomstig de meest recente inzichten. Hiermee zou een vloeistofkerende voorziening niet langer nodig zijn. Dit is door het bevoegd gezag geweigerd omdat zij meent dat een vloeistofkerende voorziening overeenkomt met toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).
STAB-40680 - Deskundigenbericht over een weigeringsbesluit inzake verzoek aanpassing van vergunningvooorschrift voor een tankopslagbedrijf van brandbare vloeistoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Utrecht Afdeling Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 16 /3426 WABOM
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Een tankopslagbedrijf voor brandbare vloeistoffen heeft gevraagd om aanpassing van een bestaand vergunningvoorschrift m.b.t. het aanbrengen van een vloeistofkerende voorziening in een tankput overeenkomstig de meest recente inzichten. Hiermee zou een vloeistofkerende voorziening niet langer nodig zijn. Dit is door het bevoegd gezag geweigerd omdat zij meent dat een vloeistofkerende voorziening overeenkomt met toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT).
STAB-40679 - Deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor het lozen van chloroform vanuit een PER-reinigingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18 / 1854 WABOA
Verweerder: IJsselstein
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat de voorschriften uit de vergunning te streng zijn. De grenswaarde voor chloroform is gebaseerd op regelingen en documenten die niet van toepassing zijn voor dit bedrijf. De voorgeschreven reinigingstechnieken werken hier niet en zijn niet kosteneffectief. Bovendien zijn de voorschriften over monitoring niet juist.
STAB-40679 - Deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor het lozen van chloroform vanuit een PER-reinigingsinstallatie.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 18 / 1854 WABOA
Verweerder: IJsselstein
Datum binnenkomst: 25-10-2018
Inhoud:
Het bedrijf is van mening dat de voorschriften uit de vergunning te streng zijn. De grenswaarde voor chloroform is gebaseerd op regelingen en documenten die niet van toepassing zijn voor dit bedrijf. De voorgeschreven reinigingstechnieken werken hier niet en zijn niet kosteneffectief. Bovendien zijn de voorschriften over monitoring niet juist.
STAB-40678 - Nader deskundigenbericht over de reacties van partijen op eerder uitgebracht STAB-verslag 40523 over de omgevingsvergunning voor een spoorwegemplacement.
Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ROT 16 / 7053 WABOM FL01
Verweerder: Rotterdam
Datum binnenkomst: 23-10-2018
Inhoud:
Procespartijen hebben gereageerd op het STAB-verslag over het emplacement te Dordrecht. De Rechtbank heeft gevraagd of deze reacties voor de STAB aanleiding zijn, de beantwoording van de gestelde vragen in het eerdere verslag te herzien
STAB-40676 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een voetbalcomplex op gronden die voorheen in gebruik waren voor bloembollenteelt
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: 201801829/1/R1
Verweerder: Egmond aan Den Hoef
Datum binnenkomst: 19-10-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn van mening dat onvoldoende is getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking: de behoefte is onvoldoende aangetoond en alternatieven zijn onvoldoende bezien.. Zij vrezen verkeers-, en parkeeroverlast, geluidhinder, lichthinder, aantasting van het uitzicht en aantasting van het zicht op het dorp. Verder stellen appellanten dat er onaanvaardbare gevolgen voor de natuur zijn. Belangenorganisaties en bedrijfsleven vinden dat onvoldoende compensatiemogelijkheden worden geboden voor het verlies aan bloembollengrond en dat de aanleg van een windhaag negatieve gevolgen heeft voor de bloembollenteelt op aangrenzende gronden.
STAB-40676 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de aanleg van een voetbalcomplex op gronden die voorheen in gebruik waren voor bloembollenteelt
Opdrachtgever:
Kenmerk opdrachtgever: 201801829/1/R1
Verweerder: Egmond aan Den Hoef
Datum binnenkomst: 19-10-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn van mening dat onvoldoende is getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking: de behoefte is onvoldoende aangetoond en alternatieven zijn onvoldoende bezien.. Zij vrezen verkeers-, en parkeeroverlast, geluidhinder, lichthinder, aantasting van het uitzicht en aantasting van het zicht op het dorp. Verder stellen appellanten dat er onaanvaardbare gevolgen voor de natuur zijn. Belangenorganisaties en bedrijfsleven vinden dat onvoldoende compensatiemogelijkheden worden geboden voor het verlies aan bloembollengrond en dat de aanleg van een windhaag negatieve gevolgen heeft voor de bloembollenteelt op aangrenzende gronden.
STAB-40675 - Deskundigenbericht betreffende een locatie aan de rand van een duingebied, waar de huidige sporthal wordt gesloopt en hiervoor in de plaats een nieuwe sporthal wordt gebouwd, alsmede woningen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201803528/1/R6
Verweerder: Egmond aan Zee
Datum binnenkomst: 19-10-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn van mening dat de behoefte aan woningen niet is aangetoond, en dat er een alternatieve locatie is. Verder vrezen zij aantasting van het duinlandschap, van hun uitzicht, overlast vanwege de sporthal, het verkeer et cetera.
STAB-40675 - Deskundigenbericht betreffende een locatie aan de rand van een duingebied, waar de huidige sporthal wordt gesloopt en hiervoor in de plaats een nieuwe sporthal wordt gebouwd, alsmede woningen
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201803528/1/R6
Verweerder: Egmond aan Zee
Datum binnenkomst: 19-10-2018
Inhoud:
Omwonenden zijn van mening dat de behoefte aan woningen niet is aangetoond, en dat er een alternatieve locatie is. Verder vrezen zij aantasting van het duinlandschap, van hun uitzicht, overlast vanwege de sporthal, het verkeer et cetera.
STAB-40672 - Deskundigenbericht over een last onder dwangsom over geuroverlast van een olieopslagterminal
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 4031 WABOM
Verweerder: Rozenburg (Rotterdam)
Datum binnenkomst: 15-10-2018
Inhoud:
het bedrijf stelt dat niet duidelijk is of de geuroverlast afkomstig is van het bedrijf, gezien de meteo-omstandigheden en overige vergelijkbare bedrijven in omgeving.
STAB-40672 - Deskundigenbericht over een last onder dwangsom over geuroverlast van een olieopslagterminal
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 4031 WABOM
Verweerder: Rozenburg (Rotterdam)
Datum binnenkomst: 15-10-2018
Inhoud:
het bedrijf stelt dat niet duidelijk is of de geuroverlast afkomstig is van het bedrijf, gezien de meteo-omstandigheden en overige vergelijkbare bedrijven in omgeving.
STAB-40671 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een peilbesluit.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 3897 WATER V163
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 15-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft in juli 2018 een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een peilbesluit en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De rechtbank vindt het wenselijk dat de opsteller van het deskundigenbericht bij de zitting aanwezig is.
STAB-40671 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een peilbesluit.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 3897 WATER V163
Verweerder: Utrecht
Datum binnenkomst: 15-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft in juli 2018 een deskundigenbericht uitgebracht over het beroep tegen een peilbesluit en partijen zijn in de gelegenheid gesteld daarop te reageren. De rechtbank vindt het wenselijk dat de opsteller van het deskundigenbericht bij de zitting aanwezig is.
STAB-40669 - Aanvullend deskundigenverslag betreffende een besluit over een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ten gevolge van een bestemmingsplan in Zwolle
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 16 / 2541 WET ALOC
Verweerder: Zwolle
Datum binnenkomst: 11-10-2018
Inhoud:
De rechtbank heeft verzocht een te reageren op de reacties die partijen naar aanleiding van het deskundigenverslag hebben ingediend. .
STAB-40669 - Aanvullend deskundigenverslag betreffende een besluit over een aanvraag om tegemoetkoming in planschade ten gevolge van een bestemmingsplan in Zwolle
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 16 / 2541 WET ALOC
Verweerder: Zwolle
Datum binnenkomst: 11-10-2018
Inhoud:
De rechtbank heeft verzocht een te reageren op de reacties die partijen naar aanleiding van het deskundigenverslag hebben ingediend. .
STAB-40668 - Deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een lozingssituatie van een afvalstoffenbedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1729 WABOM
Verweerder: Drachten
Datum binnenkomst: 9-10-2018
Inhoud:
Centraal staat de vraag of de juiste 0-lozingsnorm is voorgeschreven, of dat een minimalisatieverplichting voldoende is.
STAB-40668 - Deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor het wijzigen van een lozingssituatie van een afvalstoffenbedrijf
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 1729 WABOM
Verweerder: Drachten
Datum binnenkomst: 9-10-2018
Inhoud:
Centraal staat de vraag of de juiste 0-lozingsnorm is voorgeschreven, of dat een minimalisatieverplichting voldoende is.
STAB-40667 - Deskundigenbericht inzake bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2018-1" (gemeente Asten), dat onder andere voorziet in woningbouw.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201807180i 1/R6
Verweerder:
Datum binnenkomst: 8-10-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorzien onder andere in de realisatie van maximaal 20 woningen op het achterterrein van een boerderij. De exploitant van een nabijgelegen varkenshouderij vreest voor beperking van zijn bedrijfs- en ontwikkelmogelijkheden vanwege de geurbelasting en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid ter plaatse van de nieuwe woningbouw. Hij maakt verder bezwaar tegen het plan vanwege het ontbreken van een vormvrije m.e.r.-beoordeling en van een afdoende toets aan de Ladder van duurzame verstedelijking. De Afdeling heeft de STAB verzocht om de feiten en de gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40667 - Deskundigenbericht inzake bestemmingsplan "Asten Verzamelplan 2018-1" (gemeente Asten), dat onder andere voorziet in woningbouw.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201807180i 1/R6
Verweerder:
Datum binnenkomst: 8-10-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorzien onder andere in de realisatie van maximaal 20 woningen op het achterterrein van een boerderij. De exploitant van een nabijgelegen varkenshouderij vreest voor beperking van zijn bedrijfs- en ontwikkelmogelijkheden vanwege de geurbelasting en negatieve gevolgen voor de volksgezondheid ter plaatse van de nieuwe woningbouw. Hij maakt verder bezwaar tegen het plan vanwege het ontbreken van een vormvrije m.e.r.-beoordeling en van een afdoende toets aan de Ladder van duurzame verstedelijking. De Afdeling heeft de STAB verzocht om de feiten en de gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40665 - Deskundigenbericht inzake bestemmingsplan "Broedershof" (gemeente Neder-Betuwe) dat voorziet in woningbouw nabij Echteld.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201806136/1/R6
Verweerder: Echteld
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorziet in een bouwplan voor onder andere 50 woningen. Omwonenden vrezen voor een aantasting van hun woonomgeving en bedrijven voor een beperking van hun bedrijfsvoering vanwege geluidemissie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Afdeling heeft de STAB verzocht om feiten, omstandigheden en gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40665 - Deskundigenbericht inzake bestemmingsplan "Broedershof" (gemeente Neder-Betuwe) dat voorziet in woningbouw nabij Echteld.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R6
Kenmerk opdrachtgever: 201806136/1/R6
Verweerder: Echteld
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan voorziet in een bouwplan voor onder andere 50 woningen. Omwonenden vrezen voor een aantasting van hun woonomgeving en bedrijven voor een beperking van hun bedrijfsvoering vanwege geluidemissie en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Afdeling heeft de STAB verzocht om feiten, omstandigheden en gevolgen van het plan te beschrijven.
STAB-40664 - Deskundigenbericht inzake de beroepen tegen een bestemmingsplanherziening en een herstelbesluit voor een tankstation met een LPG-installatie
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201705250/1/R1
Verweerder:
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan-herziening vastgesteld, waarbij onder meer veiligheidsafstanden tot een LPG-installatie zijn vastgesteld. Betrokkenen voeren in beroep aan dat de afstanden onjuist zijn. In een herstelbesluit zijn de afstanden gewijzigd vastgesteld. Betrokkenen zijn nu in beroep tegen de te ondervinden beperkingen.
STAB-40664 - Deskundigenbericht inzake de beroepen tegen een bestemmingsplanherziening en een herstelbesluit voor een tankstation met een LPG-installatie
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201705250/1/R1
Verweerder:
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
De gemeenteraad heeft een bestemmingsplan-herziening vastgesteld, waarbij onder meer veiligheidsafstanden tot een LPG-installatie zijn vastgesteld. Betrokkenen voeren in beroep aan dat de afstanden onjuist zijn. In een herstelbesluit zijn de afstanden gewijzigd vastgesteld. Betrokkenen zijn nu in beroep tegen de te ondervinden beperkingen.
STAB-40662 - Deskundigenbericht betreffende een handhavingskwestie over hinder van een houtkachel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 596 GEMWT V136
Verweerder: Helmond
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
de rechtbank verzoekt om voorstellen te doen voor een objectiveerbare norm voor (geur)hinder als gevolg van het gebruik van een houtkachel door particulieren.
STAB-40662 - Deskundigenbericht betreffende een handhavingskwestie over hinder van een houtkachel
Opdrachtgever: Rechtbank Oost-Brabant Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: SHE 18 / 596 GEMWT V136
Verweerder: Helmond
Datum binnenkomst: 3-10-2018
Inhoud:
de rechtbank verzoekt om voorstellen te doen voor een objectiveerbare norm voor (geur)hinder als gevolg van het gebruik van een houtkachel door particulieren.
STAB-40660 - Deskundigenbericht over bestemmingsplan Herziening evenementen en ambulante detailhandel
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201803916/1/R3
Verweerder: Westerbrok
Datum binnenkomst: 1-10-2018
Inhoud:
De Afdeling heeft 28 september 2013 een aantal regels over evenementen uit het bestemmingplan "Westerbork" vernietigd. Dit plan voorziet in een herziening van deze regels. De Afdeling heeft de STAB verzocht onderzoek te doen naar de feiten en gevolgen van het plan voor zover die betrekking hebben op geluid.
STAB-40660 - Deskundigenbericht over bestemmingsplan Herziening evenementen en ambulante detailhandel
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201803916/1/R3
Verweerder: Westerbrok
Datum binnenkomst: 1-10-2018
Inhoud:
De Afdeling heeft 28 september 2013 een aantal regels over evenementen uit het bestemmingplan "Westerbork" vernietigd. Dit plan voorziet in een herziening van deze regels. De Afdeling heeft de STAB verzocht onderzoek te doen naar de feiten en gevolgen van het plan voor zover die betrekking hebben op geluid.
STAB-40656 - Deskundigenverslag over een besluit inzake een aanvraag om tegemoetkoming in planschade
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 16 / 1655 WRO V33
Verweerder: De Meern
Datum binnenkomst: 26-9-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt om te onderzoeken of als gevolg van een beperking in de gebruiksmogelijkheden de waarde van (bedrijfs)panden van eisers is gedaald. Voor het vaststellen van de omvang van de schade kan een taxateur worden geschakeld. Daarnaast dient een oordeel over het aspect normaal maatschappelijk risico te worden gegeven.
STAB-40656 - Deskundigenverslag over een besluit inzake een aanvraag om tegemoetkoming in planschade
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 16 / 1655 WRO V33
Verweerder: De Meern
Datum binnenkomst: 26-9-2018
Inhoud:
De rechtbank verzoekt om te onderzoeken of als gevolg van een beperking in de gebruiksmogelijkheden de waarde van (bedrijfs)panden van eisers is gedaald. Voor het vaststellen van de omvang van de schade kan een taxateur worden geschakeld. Daarnaast dient een oordeel over het aspect normaal maatschappelijk risico te worden gegeven.
STAB-40655 - beroep tegen voorschriften inzake opslagtanks voor gevaarlijke stoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem
Kenmerk opdrachtgever: HAA 18 / 3433 WABOM V00
Verweerder: Amsterdam
Datum binnenkomst: 26-9-2018
Inhoud:
Het bedrijf slaat brandbare stoffen op in verticale tanks. Een groot aantal voorschriften die betrekking hebben op veiligheidsvoorzieningen worden bestreden
STAB-40655 - beroep tegen voorschriften inzake opslagtanks voor gevaarlijke stoffen
Opdrachtgever: Rechtbank Noord-Holland locatie Haarlem
Kenmerk opdrachtgever: HAA 18 / 3433 WABOM V00
Verweerder: Amsterdam
Datum binnenkomst: 26-9-2018
Inhoud:
Het bedrijf slaat brandbare stoffen op in verticale tanks. Een groot aantal voorschriften die betrekking hebben op veiligheidsvoorzieningen worden bestreden
STAB-40650 - Deskundigenbericht inzake de vaststelling van het bp. "Hornbach" door de raad van Enschede en de verlening van een omgevingsvergunning.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201801320/1/R3
Verweerder: Enschede
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan biedt de regeling voor de komst van een bouwmarkt met tuincentrum en de bijbehorende distributie en voorzieningen. Het gaat om de bouw van een filiaal van de Hornbach aan de Kuipersdijk te Enschede. Tevens is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het bouwwerk en het gebruik van een weg. In beroep zijn diverse bedrijven, die gelieerd zijn aan de bouwmarkt en doe-het-zelf-handel. Zij hebben vraagtekens bij de behoefte in de regio aan de vestiging van een nieuwe bouwmarkt en bestrijden de uitgevoerde onderzoeken. Ook wordt gevreesd voor verkeersopstoppingen en problemen in het kader van externe veiligheid.
STAB-40650 - Deskundigenbericht inzake de vaststelling van het bp. "Hornbach" door de raad van Enschede en de verlening van een omgevingsvergunning.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201801320/1/R3
Verweerder: Enschede
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan biedt de regeling voor de komst van een bouwmarkt met tuincentrum en de bijbehorende distributie en voorzieningen. Het gaat om de bouw van een filiaal van de Hornbach aan de Kuipersdijk te Enschede. Tevens is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het bouwwerk en het gebruik van een weg. In beroep zijn diverse bedrijven, die gelieerd zijn aan de bouwmarkt en doe-het-zelf-handel. Zij hebben vraagtekens bij de behoefte in de regio aan de vestiging van een nieuwe bouwmarkt en bestrijden de uitgevoerde onderzoeken. Ook wordt gevreesd voor verkeersopstoppingen en problemen in het kader van externe veiligheid.
STAB-40650 - Deskundigenbericht inzake de vaststelling van het bp. "Hornbach" door de raad van Enschede en de verlening van een omgevingsvergunning.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R3
Kenmerk opdrachtgever: 201801320/1/R3
Verweerder: Enschede
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
Het bestemmingsplan biedt de regeling voor de komst van een bouwmarkt met tuincentrum en de bijbehorende distributie en voorzieningen. Het gaat om de bouw van een filiaal van de Hornbach aan de Kuipersdijk te Enschede. Tevens is een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van het bouwwerk en het gebruik van een weg. In beroep zijn diverse bedrijven, die gelieerd zijn aan de bouwmarkt en doe-het-zelf-handel. Zij hebben vraagtekens bij de behoefte in de regio aan de vestiging van een nieuwe bouwmarkt en bestrijden de uitgevoerde onderzoeken. Ook wordt gevreesd voor verkeersopstoppingen en problemen in het kader van externe veiligheid.
STAB-40649 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de herinrichting van een hockeycomplex, de bouw van een nieuw multifunctioneel clubhuis en de installatie van LED-verlichting
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201804491/1/R1
Verweerder: Hilversum
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
De Afdeling vraagt de STAB de feitelijke situatie te beschrijven, alsmede de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting, de lichthinder en grondwateronttrekking.
STAB-40649 - Deskundigenbericht betreffende een bestemmingsplan dat voorziet in de herinrichting van een hockeycomplex, de bouw van een nieuw multifunctioneel clubhuis en de installatie van LED-verlichting
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201804491/1/R1
Verweerder: Hilversum
Datum binnenkomst: 20-9-2018
Inhoud:
De Afdeling vraagt de STAB de feitelijke situatie te beschrijven, alsmede de gevolgen van het plan voor de geluidbelasting, de lichthinder en grondwateronttrekking.
STAB-40636 - Ambtshalve wijziging Omgevingsvergunning Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V te Rotterdam
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 4860 WABOM
Verweerder: Rotterdam
Datum binnenkomst: 17-9-2018
Inhoud:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben ambtshalve de Omgevingsvergunning gewijzigd met als doel dat het risico van een incident met gevaarlijke stoffen wordt geminimaliseerd. Met name wat betreft incidenten met een kleine kans van optreden maar mogelijk grote gevolgen. De wijzigingen hebben betrekking op toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) en werken met toestellen onder druk. Volgens het bedrijf zijn veel voorschriften onduidelijk of kan er feitelijk niet aan worden voldaan.
STAB-40636 - Ambtshalve wijziging Omgevingsvergunning Akzo Nobel Industrial Chemicals B.V te Rotterdam
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 18 / 4860 WABOM
Verweerder: Rotterdam
Datum binnenkomst: 17-9-2018
Inhoud:
Gedeputeerde staten van Zuid-Holland hebben ambtshalve de Omgevingsvergunning gewijzigd met als doel dat het risico van een incident met gevaarlijke stoffen wordt geminimaliseerd. Met name wat betreft incidenten met een kleine kans van optreden maar mogelijk grote gevolgen. De wijzigingen hebben betrekking op toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) en werken met toestellen onder druk. Volgens het bedrijf zijn veel voorschriften onduidelijk of kan er feitelijk niet aan worden voldaan.
STAB-40632 - Deskundigenbericht betreffende een watervergunning onder meer voor het verlagen van de grondwaterstand.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: AGR 18 / 2540 WATER V136
Verweerder:
Datum binnenkomst: 3-9-2018
Inhoud:
Eisers vrezen verdroging van hun gronden, opkomend brak water en een algehele verandering in de waterhuishouding. In relatie hiermee vrezen eisers verzakking van hun woning. Eisers plaatsen in dit verband vraagtekens bij het onderzoek dat ten behoeve van de vergunningaanvraag is uitgevoerd. Verder vrezen eisers geluidoverlast als gevolg van het extra in werking zijn van het gemaal. De rechtbank heeft de STAB gevraagd over deze onderwerpen te adviseren.
STAB-40632 - Deskundigenbericht betreffende een watervergunning onder meer voor het verlagen van de grondwaterstand.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: AGR 18 / 2540 WATER V136
Verweerder:
Datum binnenkomst: 3-9-2018
Inhoud:
Eisers vrezen verdroging van hun gronden, opkomend brak water en een algehele verandering in de waterhuishouding. In relatie hiermee vrezen eisers verzakking van hun woning. Eisers plaatsen in dit verband vraagtekens bij het onderzoek dat ten behoeve van de vergunningaanvraag is uitgevoerd. Verder vrezen eisers geluidoverlast als gevolg van het extra in werking zijn van het gemaal. De rechtbank heeft de STAB gevraagd over deze onderwerpen te adviseren.
STAB-40628 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een supermarkt
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17/3577 BESLU V43
Verweerder: Beek-Ubbergen
Datum binnenkomst: 22-8-2018
Inhoud:
Het bevoegd gezag heeft maatwerkvoorschriften voor een supermarkt (laden en lossen) gewijzigd vastgesteld. Omwonenden zijn in beroep in verband met geluidsoverlast. Het dossier bevat rapporten van diverse geluidsadviseurs uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag, eisers en het bedrijf. De STAB is gevraagd de berekeningen en metingen uit deze rapporten te onderzoeken en beoordelen en in te gaan op de beroepspunten van eisers.
STAB-40628 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een supermarkt
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17/3577 BESLU V43
Verweerder: Beek-Ubbergen
Datum binnenkomst: 22-8-2018
Inhoud:
Het bevoegd gezag heeft maatwerkvoorschriften voor een supermarkt (laden en lossen) gewijzigd vastgesteld. Omwonenden zijn in beroep in verband met geluidsoverlast. Het dossier bevat rapporten van diverse geluidsadviseurs uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag, eisers en het bedrijf. De STAB is gevraagd de berekeningen en metingen uit deze rapporten te onderzoeken en beoordelen en in te gaan op de beroepspunten van eisers.
STAB-40628 - Deskundigenbericht over maatwerkvoorschriften voor een supermarkt
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17/3577 BESLU V43
Verweerder: Beek-Ubbergen
Datum binnenkomst: 22-8-2018
Inhoud:
Het bevoegd gezag heeft maatwerkvoorschriften voor een supermarkt (laden en lossen) gewijzigd vastgesteld. Omwonenden zijn in beroep in verband met geluidsoverlast. Het dossier bevat rapporten van diverse geluidsadviseurs uitgevoerd in opdracht van het bevoegd gezag, eisers en het bedrijf. De STAB is gevraagd de berekeningen en metingen uit deze rapporten te onderzoeken en beoordelen en in te gaan op de beroepspunten van eisers.
STAB-40627 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan buitengebied
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201803385/1/R1
Verweerder: Oldebroek
Datum binnenkomst: 21-8-2018
Inhoud:
Gevraagd wordt de gevolgen van het plan, dat voorziet in woonbestemmingen voor recreatiewoningen, te beschrijven
STAB-40627 - Deskundigenbericht over een bestemmingsplan buitengebied
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201803385/1/R1
Verweerder: Oldebroek
Datum binnenkomst: 21-8-2018
Inhoud:
Gevraagd wordt de gevolgen van het plan, dat voorziet in woonbestemmingen voor recreatiewoningen, te beschrijven
STAB-40622 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 5135 WABOA V174
Verweerder: 3903 KE
Datum binnenkomst: 9-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 22 mei 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40526) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport van nadere toelichting te voorzien
STAB-40622 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 5135 WABOA V174
Verweerder: 3903 KE
Datum binnenkomst: 9-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 22 mei 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40526) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport van nadere toelichting te voorzien
STAB-40621 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 2780 WABOA
Verweerder: Houten
Datum binnenkomst: 7-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 26 juni 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40527) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport te voorzien van een toelichting.
STAB-40621 - Verschijnen ter zitting inzake beroep tegen omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf.
Opdrachtgever: Rechtbank Midden-Nederland Locatie Utrecht
Kenmerk opdrachtgever: UTR 17 / 2780 WABOA
Verweerder: Houten
Datum binnenkomst: 7-8-2018
Inhoud:
De STAB heeft op 26 juni 2018 een deskundigenbericht uitgebracht (STAB-40527) over een omgevingsvergunning voor een afvalstoffenverwerkend bedrijf. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op zitting te verschijnen en het rapport te voorzien van een toelichting.