Zoeken
larger text smaller text reset text


          Medewerkers

mr. Sascha Dalen Gilhuijs
Directeur

Werkvelden:
Algemeen directeur

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Roel Booden
Lid Managementteam

Werkvelden:
Financiën; Automatisering; Personeelszaken; Service Center

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Tjeerd van der Meulen
Planner / Lid Managementteam

Werkvelden:
Afvalstoffen; Ontgrondingen; Bodem; Milieu; Milieueffectrapportage

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Peter-Arjen Boers
Adviseur

Werkvelden:
Milieukunde; Bodem; Afvalstoffen; Grondwater; Straling

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. Victorine Bogaardt
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke ordening; Waterbeheer

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Cor Coenrady
Adviseur

Werkvelden:
Luchtverontreiniging; Geur; Stookinstallaties; MER; Veiligheid

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Karin de Klerk-De Croon
Adviseur

Werkvelden:
Waterkwaliteit; Milieukunde; Energie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Eric Feringa
Adviseur

Werkvelden:
Lucht; Toxiciteit; Proceskunde; Energie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Ynze Flietstra
Adviseur

Werkvelden:
Bodem; Landmeten; Milieu; Afvalstoffen; Verkeerskunde; Geotechniek (funderingen/zettingen)

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Jan Grit
Adviseur

Werkvelden:
Milieu; Natuur; Agrarische activiteiten

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. Ruud Groeneweg
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening & Planologie; Ruimtelijk economische ontwikkelingen; Natuur en landschap; Energie; Schadevergoeding

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Peter van der Hoogt
Adviseur

Werkvelden:
Milieu; Geluid; Straling; Licht

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. Maaike Huizer
Adviseur

Werkvelden:
Planologie; Ruimtelijke Ordening; Stedenbouwkunde; Schadevergoedingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. ing. Bram ter Keurs
Adviseur

Werkvelden:
Milieu en Ruimtelijke Ordening; Ruimtelijk-economische ontwikkelingen; Luchtkwaliteit; Natuur

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Gijsbert Keus
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Schadevergoedingen; Overheidsaansprakelijkheid

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Jan Koedoot
Adviseur

Werkvelden:
Milieu en Ruimtelijke Ordening, Geluid (Industrielawaai; Wegverkeerslawaai; Railverkeerslawaai), Trillingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. Rixt Kooistra
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Waterbeheer; Planologie; Schadevergoedingen, Verkeerskunde

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. Berber Koopmans
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Milieueffectrapportage; Planologie; Schadevergoedingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Sybren Koopmans
Adviseur

Werkvelden:
Stedenbouw en Planologie en Juridische Aspecten

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. ing. Jan Leeffers
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Verkeerskunde; Planologie; Parkeren

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. Jos Legierse
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Planologie; Geluid

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. Kees-Jan Mensinga
Adviseur

Werkvelden:
Geluidhinder

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Hans Paul Nijhoff
Adviseur

Werkvelden:
Milieu; Schadevergoedingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
bc. Koert Ottens
Adviseur

Werkvelden:
Schadevergoedingen; Planologie; Natuurbescherming; Grondexploitatie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Nelleke Petri - Van Dongen
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Natuurbescherming; Cultuurhistorie; Schadevergoedingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Jelle van de Poel
Adviseur

Werkvelden:
milieu; landbouw; schadevergoeding.

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. John Schinkel
Adviseur

Werkvelden:
Veiligheid; Waterbeheer; Lucht; Procestechnologie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Gijs Rurup
Adviseur

Werkvelden:
Veiligheid en straling, Luchtverontreiniging

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. ir. Odile Scholte
Adviseur

Werkvelden:
Watermanagement; Hydrologie; Waterstaats- en Waterschapsrecht; Schadevergoedingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. Jacco Schuurman
Adviseur

Werkvelden:
Landbouw; Natuurbescherming; Ruimtelijke Ordening

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ir. Rieko Schuur
Adviseur

Werkvelden:
Stedenbouwkunde; Welstandstoezicht; Cultuurhistorie; Ruimtelijke Ordening; Planologie; Bouwkunde

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Pascal Stroeken
Adviseur

Werkvelden:
Agrarische zaken; Natuurbescherming; Ecologie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
mr. Ruud Veenhof
Adviseur

Werkvelden:
Ruimtelijke Ordening; Schadevergoedingen; Overheidsaansprakelijkheid

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Ton Verheijke
Adviseur

Werkvelden:
Geluid; Trillingen

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Willem Veth
Adviseur

Werkvelden:
Bodem; Grondmechanica; Geluid

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
dr. Jan Voerman
Adviseur

Werkvelden:
Cultuurhistorie; Ruimtelijke Ordening; Verkeerskunde; Grondexploitatie; Planschade

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
drs. Igor van der Wal
Adviseur

Werkvelden:
Bodem; Grondwater; Ontgrondingen; Mijnbouw; Geologie; Bodemenergie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Ronald de Vogel
Adviseur

Werkvelden:
Veiligheid, Luchtverontreiniging & Energie, Geluid- en trillinghinder

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
ing. Carla Weemaes
Adviseur

Werkvelden:
Procestechnologie; Milieukunde; Waterkwaliteit; Geur

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
bc. Peter Willems K-RMT
Adviseur

Werkvelden:
Overheidsaansprakelijkheid; Schadevergoedingen; Taxatie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Debbie d'Ancona-Pardoen
Medewerker personele zaken / managementondersteuning

Werkvelden:
HRM

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Carolien Kors
Medewerker zaakbehandeling

Werkvelden:
Administratie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Ramon de Klerk
Medewerker Automatisering

Werkvelden:
ICT

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Remy Slats
Medewerker Automatisering

Werkvelden:
ICT

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties
Leo Zonneveld
Medewerker Secretariële ondersteuning

Werkvelden:
Secretarie

Opleidingen, cursussen en nevenfuncties