Zoeken
larger text smaller text reset text

Toelichting gebruik

De STAB brengt elke week een overzicht uit van de jurisprudentie op het gebied van het omgevingsrecht. Daartoe worden onder meer de sites van de Raad van State, Rechtspraak.nl (bestuursrecht, strafrecht en civielrecht) en het Europese Hof geraadpleegd.

Daarnaast selecteert de STAB de meest relevante jurisprudentie die wordt samengevat onder de noemer 'Opmerkelijke uitspraken'. Deze jurisprudentie wordt weergegeven op deze site en op de site www.ogr-updates.nl. van de uitgeverij Boom. Tevens worden de 'Opmerkelijke uitspraken' gepubliceerd het StAB Jurisprudentietijdschrift voor het omgevingsrecht dat elk kwartaal verschijnt. In dit tijdschrift zijn bovendien annotaties bij uitspraken en artikelen opgenomen.

Op de volgende pagina's kunt u via verschillende invalshoeken jurisprudentie vinden.
Onder:
  • Weekoverzicht uitspraken kunt u zoeken op alle uitspraken per rechtsgebied en/ of op datum. Met dit logo itemlogo.pngwordt de betrokkenheid van de StAB bij de zaak aangegeven;
  • Opmerkelijke uitspraken zijn de door de redactie van het STAB Jurisprudentietijdschrift geselecteerde en samengevatte uitspraken;
  • In het Jurisprudentietijdschrift staat een overzicht van de verschenen STAB Jurisprudentietijdschriften sinds 2000;
  • Onder Tijdschriftartikel vindt u de artikelen die zijn uitgebracht in het STAB Jurisprudentietijdschrift met betrekking tot een specifiek onderwerp.
Indien u inhoudelijk iets over een bepaald onderwerp wilt weten of indien u wilt weten of de STAB kennis heeft van een onderwerp kijkt u dan bij kennisvelden of neem contact met ons op.