Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

StAB-symposium: 20 jaar meerwaarde door verbinding!

De StAB kan terugkijken op een geslaagd symposium op 15 september 2016 in de Rijtuigenloods te Amersfoort.
De presentaties van de sessies en het symposiumboek kunt u hier terugvinden.

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40116 - Beroep last onder dwangsom emaballage- en houthandel
Opdrachtgever: Rechtbank Zeeland-West-Brabant locatie Breda
Kenmerk opdrachtgever: BRE 15 / 4534 GEMWT BREE
Verweerder: Dongen
Datum binnenkomst: 19-10-2016
Inhoud:
Het gaat hier om een handhavingszaak met betrekking tot een inpandige opslag van houten pallets. Centraal staat de vraag of het bevoegd gezag terecht is overgegaan tot handhaving wegens strijd met het Bouwbesluit. De reacties op het oorspronkelijke verslag van de StAB hebben vooral betrekking op de manier waarop regelgeving en richtlijnen zijn toegepast door de StAB bij beantwoording van deze vraag en bij de beoordeling van enkele oplossingsrichtingen die door het bedrijf zijn aangedragen om de strijd met de prestatie-eisen van Bouwbesluit op te heffen.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201409043/2/R6
  • Rechtsgebied: Awb, Tracéwet
  • ​Tracébesluit, Rijksweg/ring, wijzigingsbesluit, Wbr, verkeersveiligheid, audit, AGR, externe veiligheid, groepsrisico, tunnel, brand- en rookontwikkeling, vleermuizen, geluid/HGW, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Intrekking omgevingsvergunning voor bouwen. Stilliggen bouwwerkzaamheden. Termijn.
  • Lees verder
  • Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.
  • Lees verder