Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40336 - Deskundigenverslag betreffende planschade in verband met het vervallen van bouwmogelijkheden, hoger beroep
Opdrachtgever: Raad van State Kamer 1
Kenmerk opdrachtgever: 201600713/1/A2
Verweerder: Tilburg
Datum binnenkomst: 7-8-2017
Inhoud:
De Afdeling bestuursrechtspraak verzoekt de StAB om een toelichting te geven op oppervlakten en de taxatie
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201506107/2/R3
  • Rechtsgebied: Awb, Wro
  • ​bpl, bedrijventerrein/afgedekte stortplaats, aantal vrachtwagenbewegingen, rendabele bedrijfsvoering, CROW, VNG-brochure, Natura 2000-gebied, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Intrekking omgevingsvergunning voor bouwen. Stilliggen bouwwerkzaamheden. Termijn.
  • Lees verder
  • Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.
  • Lees verder