Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

STAB-40674 - Verschijnen ter zitting inzake uitgebracht deskundigenbericht over een omgevingsvergunning voor overslagbedrijf motorbrandstoffen.
Opdrachtgever: Rechtbank Den Haag
Kenmerk opdrachtgever: SGR 17 / 5211 WABOA V271
Verweerder: Den Haag
Datum binnenkomst: 16-10-2018
Inhoud:
De STAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht over een beroep tegen een omgevingsvergunning. De rechtbank heeft de STAB verzocht om op de zitting aanwezig te zijn.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201607414/2/A1
  • Rechtsgebied: Awb, Wabo
  • ​omgevingsvergunning voor bouwen, kantoor naar kamerverhuurwoningen voor studenten, asbest/Bouwbesluit, geluid/trillingen, brandveiligheid/WBDBO, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Midden-Nederland 15/4039
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Theoretische parkeerbalans. Aanvaardbare loopafstand.
  • Lees verder
  • Exploitatieplan. Raming inbrengwaarde. Amici curiae. Taxatiebenadering.
  • Lees verder
  • Omgevingsvergunning drie bunkers. Kruimelgevallenregeling. Bijbehorend bouwwerk. Hoofdgebouw.
  • Lees verder