Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Sinds 1 oktober 2017 is de heer R.F.B. van Zutphen voorzitter van de Raad van Toezicht van de StAB. De heer van Zutphen is thans Nationale Ombudsman, een functie die hij sinds 31 maart 2015 bekleed. Daarvoor had hij een lange loopbaan binnen de rechtspraak in binnen- en buitenland; in zijn laatste functie bij de rechtspraak als president van het CBB was hij tevens voorzitter van de presidentenvergadering. De heer Van Zutphen bekleedt, naast de functie van toezichthouder bij de StAB nog diverse nevenfuncties.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40445 - Verschijnen op zitting inzake StAB-dossier 40286
Opdrachtgever: Rechtbank Overijssel Team Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever: ZWO 16 / 2742 WABOM
Verweerder: Tubbergen
Datum binnenkomst: 5-12-2017
Inhoud:
De StAB heeft op verzoek van de Rechtbank Overijssel een deskundigenbericht uitgebracht. De StAB is gevraagd om ter zitting te verschijnen.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201601878/2/A1
  • Rechtsgebied: Awb, Wabo
  • ​omgevingsvergunning voor afwijken bpl en milieu, melkveehouderij, grondgebondenheid, geluid, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Zeeland-West-Brabant 14/5376)
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets kan niet worden geweigerd met een beroep op het VWEU of het EVRM. Onjuiste invulling van voorzorgsbeginsel.
  • Lees verder
  • Het is primair de verantwoordelijkheid van appellante om de juiste financiële gegevens van haar onderneming aan te leveren.
  • Lees verder
  • Aanhouden aanvraag sloopvergunning. Bevoegdheid, geen verplichting. Vertraging bouwwerkzaamheden. Zorgvuldig afwegen. Bouwvergunning onherroepelijk. Ontvankelijke bouwaanvraag. Hotelbeleid. Overlast. Aantasting woon- en leefklimaat.
  • Lees verder