Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 
Kennisdocument Houtstook
De STAB heeft een Kennisdocument over hinder bij houtstook bij particulieren opgesteld. De STAB heeft in opdracht van de rechter in een zaak in Oost-Brabant, diepgaand onderzoek gedaan naar dit actuele onderwerp. Hierbij is veel nuttige informatie verzameld die voor ieder die zich met dit onderwerp bezig houdt bruikbaar is, die we daarom graag openbaar maken.
In het Kennisdocument is eigen ervaring en kennis samengevoegd met beschikbare informatie uit binnen- en buitenland (literatuur en jurisprudentie). Door aansluiting bij bestaande normen is aan de ene kant een objectiveerbare norm voor hinder van houtstook ontstaan, maar tegelijk ook een bruikbaar hulpmiddel om hinder in de omgeving te kunnen beoordelen. Het document bevat tevens aanbevelingen om hinder door houtstook te voorkomen. Meerdere partijen hebben de STAB na de rechtszaak nog nuttige informatie en verbetertips gegeven waarmee het Kennisdocument is verrijkt, en waardoor het tevens een breed draagvlak heeft gekregen. Deze verbeterde versie is nu klaar voor gebruik voor alle overheden en andere belangstellenden.
U kunt het document hier downloaden. 

​​​
Laatst binnengekomen zaak:
STAB-40905 - Deskundigenbericht over de beroepen tegen een bestemmingsplan voor de uitbreiding van een bedrijf.
Opdrachtgever: Raad van State Unit R1
Kenmerk opdrachtgever: 201902845/1/R1
Verweerder: Maasdriel
Datum binnenkomst: 15-10-2019
Inhoud:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de STAB gevraagd de gevolgen van het plan te beschrijven in het licht van de bezwaren. De bezwaren gaan onder meer over de verkeersgevolgen, geluid, geur en nut en noodzaak.