Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

STAB-40517 - beroep tegen omgevingsvergunning voor uitbreiding en wijziging van een vleesvarkenshouderij
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 18 / 171 WABOA
Verweerder: Leek
Datum binnenkomst: 15-3-2018
Inhoud:
Naar aanleiding van beroepen tegen een verleende omgevingsvergunning is deze vergunning in 2016 in hoger beroep vernietigd. Burgemeester en wethouders hebben daarom een nieuw besluit genomen. Hiertegen is door omwonenden opnieuw beroep ingesteld.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

Opmerkelijke Uitspraken

  • Tijdelijke omgevingsvergunning evenement. Belanghebbende. Gevolgen van enige betekenis. Ingebrekestelling. Onredelijk laat.
  • Lees verder
  • Onverbindendheid beheersverordening. Geen van rechtswege vervallen van bestemmingsplan.
  • Lees verder