Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

StAB-symposium: 20 jaar meerwaarde door verbinding!

De StAB kan terugkijken op een geslaagd symposium op 15 september 2016 in de Rijtuigenloods te Amersfoort.
De presentaties van de sessies en het symposiumboek kunt u hier terugvinden.

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40155 - Beslissing op bezwaar: weigering van omgevingsvergunning voor wijziging gevelopeningen en gebruik opslagruimten.
Opdrachtgever: Rechtbank Limburg locatie Maastricht
Kenmerk opdrachtgever: ROE 15 / 3604 WABO
Verweerder: Onderbanken
Datum binnenkomst: 2-12-2016
Inhoud:
Het bevoegd gezag heeft een omgevingsvergunning ten behoeve van de realisatie van drie opslagruimten geweigerd, omdat deze zou leiden tot (geluids)overlast voor buurtbewoners. De eigenaar van het pand is tegen de weigering in beroep.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

 • Zaaknr: ABRvS 201400301/5/R2
 • Rechtsgebied: Awb, Wro
 • ​bpl, veehouderij, afwijkingsbevoegdheid, geur, Handreiking/GGD-rapport, landschappelijke inpassing, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • Ga naar uitspraak - Bijzondere overweging
 • Zaaknr: ABRvS 201507686/2/A3
 • Rechtsgebied: Awb, Gmw
 • ​exploitatievergunning, terras aan achterzijde restaurant, stemgeluid, Activiteitenbesluit, overgangsrecht, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak
 • Ga naar uitspraak - Bijzondere overweging

Opmerkelijke Uitspraken

 • Intrekking omgevingsvergunning voor bouwen. Stilliggen bouwwerkzaamheden. Termijn.
 • Lees verder
 • Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.
 • Lees verder