Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

StAB-symposium: 20 jaar meerwaarde door verbinding!
 
Wanneer | donderdag 15 september 2016
Tijdstip | 12.00 - 17.00 uur met aansluitend netwerkborrel
Locatie | De Rijtuigenloods, Amersfoort
 
De StAB ondersteunt de rechter om te komen tot rechtspraak van hoge kwaliteit. Dit doet ze al 20 jaar met adviezen, cursussen en publicaties.
Met een gevarieerd programma laten wij u op dit symposium kennis maken met de werkwijze van onze organisatie, onze kennis en onze kunde. Als gebruiker van onze producten kunt u uw opvattingen, wensen en ideeën over onze organisatie met ons en de andere aanwezigen delen. De gezamenlijke openingslunch biedt daarvoor de eerste gelegenheid.
Klik hier voor meer informatie en deelname.
 
Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40074 - Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor het realiseren van een integraal kindcentrum
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201602497/1/R2
Verweerder: Cuijk
Datum binnenkomst: 11-8-2016
Inhoud:
Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning maken de nieuwbouw van een integraal kindcentrum (basisschool, kinder- en buitenschoolse opvang, gymzaal) mogelijk. Omwonenden vrezen onder andere geluidsoverlast en verkeershinder.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

Opmerkelijke Uitspraken

  • Intrekking omgevingsvergunning voor bouwen. Stilliggen bouwwerkzaamheden. Termijn.
  • Lees verder
  • Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.
  • Lees verder