Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op StAB.nl

Vacatures:
De StAB is momenteel op zoek naar een adviseur met specialisme industrie- en wegverkeerslawaai.
Klik hier voor meer informatie.
 
Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg StAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De StAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de StAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de StAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de StAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de StAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de StAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met mevr. ir. M.L.A. Huizer tel. nr. 070-3150128 of stuur een e-mail naar info@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

StAB-40292 - Verschijnen ter zitting inzake handhavingsbesluiten voor een motorcrossterrein.
Opdrachtgever: Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder:
Datum binnenkomst:
Inhoud:
De StAB is door de Rechtbank Rotterdam in de zaken StAB-40143/40144 opgeroepen ter zitting te verschijnen. In die zaken is door advies uitgebracht over het door vergunninghouder ingestelde beroep tegen door verweerder vastgestelde geluidsoverschrijdingen die ten grondslag zijn gelegd aan een last onder dwangsom en diverse invorderingsbesluiten.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

 • Zaaknr: ABRvS 201410222/6/R6
 • Rechtsgebied: Awb, Wro
 • ​inpassingplan, verkeersweg, Natura 2000, voorwaardelijke verplichting/afsluiting, mitigerende maatregel, stikstof, passende beoordeling, EHS, compensatie, externe veiligheid, nieuwe tussenuitspraak
 • Ga naar uitspraak
 • Zaaknr: ABRvS 201607199/1/A1
 • Rechtsgebied: Awb, Wabo
 • ​omgevingsvergunning milieu, pluimveehouderij met slachterij en bio-energiecentrale, belanghebbenden, directe ammoniakschade, volksgezondheid, geluid, geur/IPPC, cumulatie geur
 • Ga naar uitspraak - Bijzondere overweging

Opmerkelijke Uitspraken

 • Intrekking omgevingsvergunning voor bouwen. Stilliggen bouwwerkzaamheden. Termijn.
 • Lees verder
 • Verschillende verkeersprognoses. Luchtkwaliteit. Sjoemelsoftware. Fijnstof. Norm PM2,5.
 • Lees verder