Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Weekoverzicht Uitspraken

Overzicht van alle zaken in behandeling

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.

​​
Laatst binnengekomen zaak:
STAB-40785 - Omgevingsvergunning voor het vellen van vijf bomen, het verplanten van één boom en het verwijderen van 105 vierkante meter houtopstand
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 564 WABOA
Verweerder: Groningen
Datum binnenkomst: 14-3-2019
Inhoud:
Eisers zijn van mening dat de vijf te kappen bomen geen bedreiging voor de monumentale bomen vormen. De elf bomen hebben zich aan de plaatselijke condities aangepast en vormen een ecologische eenheid. De rechtbank verzoekt een oordeel te geven over de waardering en de kwaliteit van de te kappen bomen.