Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Weekoverzicht Uitspraken

Overzicht van alle zaken in behandeling

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 
Kennisdocument Houtstook
In opdracht van de Rechtbank Oost-Brabant is door STAB een onderzoeksverslag opgesteld naar het beperken van hinder (met name geurhinder) door rookgasemissies van houtkachels van particulieren. In dit kader heeft STAB een kennisdocument opgesteld. Dit kennisdocument gaat in op het formuleren van een objectiveerbare norm voor het beperken van deze hinder en het ontwikkelen van een handhavingskader. Het kennisdocument richt zich in hoofdzaak op het gebruik van houtkachels door particulieren waarbij alleen uit oogpunt van referentie gebruik gemaakt wordt van gegevens over bedrijfsmatige ruimteverwarming met hout als brandstof.
Nieuwe inzichten naar aanleiding van de procedure en de uitspraak zijn aanleiding om de versie van het kennisdocument van januari 2019 te verbeteren. In het najaar van 2019 verwachten wij de nieuwe versie van het kennisdocument op deze website te kunnen plaatsen. Wij adviseren u om te wachten tot dit document gereed is. Heeft u vragen over dit nieuwsbericht dan kunt u daarvoor contact opnemen met ing. T. van der Meulen, t.vandermeulen@stab.nl, 070-3150142.

Laatst binnengekomen zaak:
STAB-40870 - Nader deskundigenbericht naar aanleiding van de reacties van een partij op het STAB-verslag over een handhavingskwestie in het kader van de Wnb (STAB-40795).
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever: LEE 19 / 245 NATUUR
Verweerder: Provincie Friesland
Datum binnenkomst: 8-8-2019
Inhoud:
De STAB heeft een deskundigenbericht uitgebracht over een verzoek tot handhaving (Wnb). Er is bij de rechtbank een uitgebreide reactie binnengekomen van een partij. Aan de STAB is gevraagd om daar een reactie op te geven.