Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Met trots presenteren wij ons nieuwe logo!
De STAB is al 21 jaar de onafhankelijke en veelgeprezen deskundige adviseur van de rechter in het Omgevingsrecht. Recent onderzoek bevestigde dat beeld weer. De STAB heeft zichzelf wel gemoderniseerd; transparantie over werkwijze en achtergronden van adviseurs stond daarbij afgelopen jaar centraal. Bij deze open benadering, waarbij we meer in het zicht treden - ook steeds vaker op zitting - hoort een nieuwe, frisse uitstraling. Het gekozen beeldmerk sluit hier bij aan. Ons werkveld is symbolisch weergegeven; de kleuren verbeelden onze werkgebieden. De blokjes staan voor de puzzels waarvoor wij telkens worden gesteld; in hoeverre passen de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen de grenzen van de waarden die we in ons land belangrijk achten voor mens en milieu? Puzzels waarin de rechter uiteindelijk een besluit neemt maar waar de STAB graag nu en in de toekomst aan bijdraagt.

Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht
Sinds 1 oktober 2017 is de heer R.F.B. van Zutphen voorzitter van de Raad van Toezicht van de StAB. De heer van Zutphen is thans Nationale Ombudsman, een functie die hij sinds 31 maart 2015 bekleed. Daarvoor had hij een lange loopbaan binnen de rechtspraak in binnen- en buitenland; in zijn laatste functie bij de rechtspraak als president van het CBb was hij tevens voorzitter van de presidentenvergadering. De heer Van Zutphen bekleedt, naast de functie van toezichthouder bij de STAB nog diverse nevenfuncties.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

STAB-40500 - Partijen hebben een reactie op een STAB-advies gegeven. De rechtbank vraagt of de reacties aanleiding geven om conclusies uit advies aan te passen.
Opdrachtgever: Rechtbank Noord Nederland locatie groningen
Kenmerk opdrachtgever:
Verweerder: Dantumadiel
Datum binnenkomst: 14-2-2018
Inhoud:
Partijen hebben een reactie op een STAB-advies gegeven. De rechtbank vraagt of de reacties aanleiding geven om conclusies uit advies aan te passen. Het betreft een omgevingsvergunning voor een melkveehouderij.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201608365/1/A1
  • Rechtsgebied: Awb, Wabo
  • ​omgevingsvergunning voor slopen, bouwen en afwijken bpl, kantoor naar woongebouw met appartementen, belanghebbende, onderdelen Rijksmonument, beschermd stadsgezicht/welstand (Rb Noord-Holland 16/3035)
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Onverbindendheid beheersverordening. Geen van rechtswege vervallen van bestemmingsplan.
  • Lees verder
  • Ontvankelijkheid. Belanghebbende. Ruimtelijke gevolgen van enige betekenis.
  • Lees verder