Zoeken
larger text smaller text reset text

Welkom op STAB.nl

Welkom op de website van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak.
De Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening, kortweg STAB, is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. De STAB adviseert uitsluitend op verzoek van de rechter, maar partijen kunnen hem vragen om de STAB een onderzoek te laten verrichten.
Naast de advisering aan de rechter verzorgt de STAB ook lezingen en cursussen en publiceert zij in samenwerking met Boom Juridische Uitgevers een jurisprudentietijdschrift  voor omgevingsrecht .
De adviseurs van de STAB zijn geregistreerd gerechtelijk deskundige.
Lees meer over de STAB.
 
Rechter of Rechtbank?
Bent u Rechter of werkt u bij een Rechtbank en u wilt meer informatie over wat de STAB voor u kan betekenen, neem dan contact op met dhr. ing. T. van der Meulen tel. nr. 070-3150142 of stuur een e-mail naar t.vandermeulen@stab.nl. Wilt u meer informatie om de StAB opdracht te geven klik dan hier voor meer informatie.
 
Appellant of Partij in een procedure?
Bent u partij of belanghebbende in een procedure kijk dan op onze speciale pagina.
 

Laatst binnengekomen zaak

STAB-40701 - Deskundigenbericht over bestemmingsplan "Camping International" te Sluis
Opdrachtgever: Raad van State Unit R2
Kenmerk opdrachtgever: 201608879/2/R2
Verweerder: Sluis
Datum binnenkomst: 14-11-2018
Inhoud:
Naar aanleiding van een tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de raad nieuw geluidsonderzoek laten verrichten en over dat geluidsonderzoek een second opinion gevraagd. De Afdeling bestuursrechtspraak vraagt de STAB of het nieuwe geluidsonderzoek een juist inzicht geeft in de gevolgen van het plan voor het woon- en leefklimaat van appellanten.
Overzicht van alle zaken in behandeling

Weekoverzicht

  • Zaaknr: ABRvS 201703612/3/A1
  • Rechtsgebied: Awb, Wabo
  • ​omgevingsvergunning voor bouwen en afwijken van bpl, zonnepark, uitzichthinder, landschappelijke inpassing, einduitspraak na eerdere tussenuitspraak (Rb Noord-Nederland 16/4266, 16/4369, 16/4422, 16/4431 en 16/4466
  • Ga naar uitspraak

Opmerkelijke Uitspraken

  • Theoretische parkeerbalans. Aanvaardbare loopafstand.
  • Lees verder
  • Exploitatieplan. Raming inbrengwaarde. Amici curiae. Taxatiebenadering.
  • Lees verder
  • Omgevingsvergunning drie bunkers. Kruimelgevallenregeling. Bijbehorend bouwwerk. Hoofdgebouw.
  • Lees verder