Zoeken
larger text smaller text reset text
De STAB is momenteel de privacyverklaring aan het herzien. De nieuwe tekst volgt zo spoedig mogelijk
De STAB respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. U dient zich ervan bewust te zijn dat de STAB niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Functionaris Gegevensbescherming

De STAB heeft een onafhankelijke, externe toezichthouder aangesteld. Deze functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de STAB persoonsgegevens verwerkt volgens de wet. De functionaris voor gegevensbescherming is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt in contact komen met de functionaris voor gegevensbescherming via het e-mailadres: FG@stab.nl
Betrokkenen kunnen op grond van artikel 38 AVG contact opnemen met de FG over de verwerking van (hun) persoonsgegevens door de STAB en over hun rechten op grond van de AVG.
​​